T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Kadıköy Anadolu Lisesi

2019-2020 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Konuları

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV KONULARI

9. SINIF ORTAK SINAV KONULARI

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

1. BÖLÜM: Doğa İnsan Etkileşimi ve Coğrafya

A) Doğa ve insan

B) Coğrafyanın konusu ve bölümleri

C) Coğrafya biliminin önemi ve tarihi gelişimi

2. BÖLÜM: Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

A) Evren, Güneş sistemi, Dünyamız

B) Dünyanın şekli ve boyutları

C) Dünyanın hareketleri ve sonuçları

D) İklim kuşakları

 

10. SINIF ORTAK SINAV KONULARI

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

A) DÜNYANIN TEKTONİK OLUŞUMU VE DEĞİŞİMİ

B) JEOLOJIK ZAMANLAR

C) İÇ KUVVETLER

Ç) KAYAÇLAR VE YERŞEKİLLERİ

D) TÜRKİYE'DE İÇ KUVVETLER

 

11. SINIF ORTAK SINAV KONULARI

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

A. Yeryüzünde biyoçeşitlilik

B. Ekosistem ögeleri ve işleyişi

C. Enerji akışı ve madde döngüleri

Ç. Su ekosistemleri işleyişi

2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER

A. Nüfus politikaları

B. Türkiye'nin nüfus politikaları

C. Türkiye'nin nüfus projeksiyonları

D. Şehirlerin gelişimi ve fonksiyonları

D. Şehirlerin etki alanları

E. Türkiye'de fonksiyonlarına göre şehirler

F. Türkiye'de kır yerleşmeleri

G: Üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal etmenler

Ğ. Üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri etmenler

H. Üretim dağıtım ve tüketim etkileşimi

I. Doğal kaynaklar

 

12. SINIF ORTAK SINAV KONULARI

DOĞAL SİSTEMLER

! BÖLÜM: EKSTREM DOĞA OLAYLARI

1.1. EKSTREM DOĞA OLAYLARI

2. BÖLÜM: BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ

2.1. DOĞA VE DEĞİŞİM

2.2. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ

BEŞERİ SİSTEMLER

1.BÖLÜM: GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ

1.1. Ekonomik faaliyetlerın Sosyal ve kültürel etkileri

1.2. Şehirleşme sanayi ve göç ilişkisinin toplumsal etkileri

3. Geleceğin Dünyası

12. BÖLÜM: TÜRKİYE'NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ

2.1 Türkiye'nin işlevsel bölgeleri

2.2 Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri

 

         İngilizce 9. Sınıf:

Literary terms

The third level by Jack Finney

 

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat ve toplum ilişkisi

Edebi akımlar

Cumhuriyet döneminde hikaye özellikleri (1923-1940)

                *toplumcu gerçekçi hikaye

                *milli – dini duyarlılığı yansıtan hikaye

                *bireyin iç dünyasını yansıtan hikaye

                *Modern hikaye

Hikaye yazma teknikleri

Saatleri ayarlama enstitürü

Dil bilgisi:            

yazım kuralları ve noktalama işaretleri

                               Cümlenin ögeleri

 

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat tarih- din ilişkisi

Türk edebiyatının tarihi dönemleri

Türkçenin tarihi gelişimi

Dede korkut ,halk hikayeleri, mesnevi ,Tanzimat ,servet-i fünun,

Milli edebiyat döneminde hikaye

İmla ,noktalama, fiilimsiler.

 

9. sınıf Biyoloji

Canlıların ortak özellikleri

İnorganik bileşikler

Karbonhidrat

Lipt ve proteinler

 

10. sınıf Biyoloji

Hücre döngüsü

Hücre döngüsü kontrolü

Mitoz ,eşeysiz üreme

Kaser

 

11. sınfı biyoloji

Sinir ve endokrin sistemi

 

12. sınıf biyoloji

Nükleik asitler

Protein sentezi

biyo teknoloji

 

9.sınıf
Fizik bilimine giriş
Madde özellikleri


10.sınıf
Elektrik tüm ünite
magnetizmaya kadar


11.sınıf fizik
Vektörler
Bağıl hareket
Nehir problemleri
Newton un hareket yasaları
Hareket


12.sınıf fizik
Düzgün çembersel hareket
Açısal momentum
Genel çekim kepler yasaları
Basit harmonik hareket


Hazırlık Sınıf
Almanca 1. Yazılı Konuları

1. sich vorstellen
2. sich begrüßen und verabschieden
3. Die Verbformen von sein, kommen, heißen, sprechen, leben, wohnen
4. Personalpronomen
5. Satzbildung
6. W-Fragen
7. Familienangehörige
8. Vokabeln der Lektionen 1 und 2
9. Adresse
10. Possessivartikel: mein/e, dein/e
11. Formular ausfüllen
12. Die Zahlen

Almanca 11.Sinif Sinav Konulari:
W- Fragen: Wo?-Wohin?
Wechselpräpostionen
Dativ- Akkusativ
"Wenn" Sätze
"Weil" Sätze
Futur I
Lesetext " Die Mundharmonika"
Verbkonjugation
Satzbildung

Almanca 10.Sınıf Sınav Konuları:

*Eine Anfrage schreiben und verstehen
*Termin vereinbaren,ändern oder absagen
*Weg beschreiben
*Verkehrsmittel benennen
*Lokalepräpositionen:an-auf-hinter-in-neben-vor-über-unter-zwischen
*Auf die Frage 'Wo' Dativ
*Ortsangaben machen
*Satzbau
*Leseverstehen
*Fragen stellen und beantworten

9.Sınıf Almanca Sınav Konuları:
*-Wetter und Klima
*Himmelsrichtungen
*Freizeitaktivitäten und Hobbys
*Akkusativ
*-Ja/Nein Frage und Antwort
*-Ja/Nein,Doch
*Verbkonjugation
*-Modalverben 'können'und 'wollen'
*Fähigkeiten ausdrücken und seinen Willen äußern
*-Perfekt mit 'haben'
*-Vergangenes beschreiben
*-Frage stellen und beantworten
*Satzbau
*-Leseverstehen


Felsefe sınavlarına dahil konular:
10. sınıf:
1.Ünite: Felsefeyi Tanıma (tamamı)
2. Ünite: Felsefe ile Düşünme (tamamı)


11.sınıf:
1. Ünite: MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesi (tamamı)
2. Ünite: MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi (2.1: MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı; 2.2 MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri)


Kimya Sınav konuları;
9.Sınıflar:
Simyadan kimyaya
Elementler,bileşikler ve özellikleri
Birleşik yazma ve okuma
Güvenlik işaretleri
Laboratuvar kullanım kuralları
Laboratuvar araç ve gereçleri


10. Sınıf:
Hal değişim grafikleri
Katılar çeşitleri ve özellikleri
Sıvılar ve özellikleri
Mor kavramı


11.Sınıf:
Modern atom modeli
Kuantum sayıları
Periyodik Cetvel ve yer bulma
Periyodik özellikler
Yükseltgenme basamakları


12.Sınıf:
Aktiflik
Yükseltgenme ve İndirgenme
Redoks yöntemi ile denklem denkleştirme
Elektro kimyasal piller
Derişim pilleri
Elektroliz ve kullanım alanları

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.11.2019 - Güncelleme: 01.11.2019 17:30 - Görüntülenme: 1694
  Beğen | 3  kişi beğendi