T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Kadıköy Anadolu Lisesi

HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK SINAVI

 

HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK SINAVINDA BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR VE DERS BAZINDA ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLACAĞI KONU BAŞLIKLARI

Yeterlilik Sınavı Mevzuatı Bilgilendirme 

Sayın Veli,

07 Eylül 2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesine göre; hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9. sınıfa geçiş MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfına bu yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.

 (3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9. sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden Ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9. sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen program çerçevesinde yapılacaktır.

SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

Sınava Dilekçelerinin alınması:             (Daha Sonra Bildirilecek)

İNGİLİZCE (YAZILI)                                  (Daha Sonra Bildirilecek)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YAZILI)            (Daha Sonra Bildirilecek)

İNGİLİZCE (SÖZLÜ)                                 (Daha Sonra Bildirilecek)

Sınav Hakkında Genel Bilgi 

İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı, öğrencilerimizin 9. sınıf İngilizce dersinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmektir. Bu dil becerileri okuma, yazma, konuşma ve dinlediğini anlama şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yazılı sınav, okuma ve yazma becerilerini, sözlü sınav ise dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini ölçecektir. Yazılı sınavda öğrencinin dili doğru olarak kullanabilme yeteneği ve kelime hazinesi, sorulara verilen cevaplar yazma bölümü içinde değerlendirilecektir. Sözlü sınavda öğrencinin konuşma becerisi, akıcılık, dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime hazinesi ve telaffuzu göz önünde tutularak değerlendirilecektir. Türkçe sınavı ise yazılı olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı öğrencilerimizin okuma- anlama, dil bilgisi ve yazılı anlatım alanlarındaki becerilerini ölçmektir.

Önemli Notlar 

1- 7 Eylül 2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden, Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için İngilizce yazılı ve sözlü sınavlar ortalamasının en az "70" (iyi), Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sınav notunun da "70" (iyi) olması gerekmektedir.

2- Veli; öğrencisinin yeterlilik sınavına katılması için Yeterlilik Sınavının yapılacağı günden 5 gün öncesine kadar, okulumuza dilekçe ile başvuracaktır. 

3- Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı bir kez yapılacaktır ve tekrarı olmayacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınavında Çıkacak Soruların Konu Başlıkları 

GRAMER: Nouns, Adjectives, Verb Tenses, Adverbs, Determiners, Articles, Quantifiers, Distributives, Direct/Indirect Speech, Relative Clause, Conditionals, Wish Clauses, Passive/Causative

Öğrenciler, en az B1 seviyesinde, kendilerine verilen herhangi bir konuda doğru ve anlamlı cümleler kullanarak bir metin oluşturabilecek yazma ve konuşma yetisine sahip olmalıdır.

Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı kitabı için tıklayınız.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.07.2019 - Güncelleme: 05.07.2019 11:16 - Görüntülenme: 2479
  Beğen | 8  kişi beğendi