T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Kadıköy Anadolu Lisesi

Hazırlık Sınıfından 9. Sınıfa Geçiş ( Hazırlık Yeterlilik) Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen program çerçevesinde yapılacaktır.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin velileri tarafından dilekçelerin 13.09.2019 Cuma saat 17.00 ye kadar okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

DERSİN ADI

SINAV TARİHİ

 

SINAV SAATİ

İNGİLİZCE (YAZILI)

18 Eylül 2019 (Çarşamba)

 

10:35

TÜRKÇE (YAZILI)

18 Eylül 2019 (Çarşamba)

 

13:30

İNGİLİZCE (SÖZLÜ)

19 Eylül 2019 (Perşembe)

 

Saat: 10:35'den itibaren

 

YETERLİLİK YETERLİLİK SINAVI MEVZUATI BİLGİLENDİRME

 

Sayın Veli,  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesine göre; Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş

MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.

(3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

Sınav Hakkında Genel Bilgi; İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı, öğrencilerimizin 9. sınıf İngilizce dersinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmektir. Bu dil becerileri okuma, yazma, konuşma ve dinlediğini anlama şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yazılı sınav, okuma ve yazma becerilerini, sözlü sınav ise dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini ölçecektir. Yazılı sınavda öğrencinin dili doğru olarak kullanabilme yeteneği ve kelime hazinesi, sorulara verilen cevaplar yazma bölümü içinde değerlendirilecektir. Sözlü sınavda öğrencinin konuşma becerisi, akıcılık, dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime hazinesi ve telaffuzu göz önünde tutularak değerlendirilecektir. Türkçe sınavı ise yazılı olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı öğrencilerimizin okuma- anlama, dil bilgisi ve yazılı anlatım alanlarındaki becerilerini ölçmektir.

ÖNEMLİ NOTLAR:  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden, Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için,

1-İngilizce Yazılı ve Sözlü Sınavlar Ortalamasının en az "70" (iyi) , Türkçe Yazılı sınav notunun da "70" (İyi) olması gerekmektedir.

2- Veli; öğrencisinin yeterlilik sınavına katılması için Yeterlilik sınavının yapılacağı günden 5 gün öncesine kadar, okulumuza dilekçe ile başvuracaktır.

3- Sınav sonuçları Okul Giriş Kapısına asılarak ilan edilecektir.

4- Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı bir kez yapılacaktır ve tekrarı olmayacaktır.

 

Sınava girecek tüm öğrencilerimize okulumuz adına başarılar dilerim.

                                   Ali Fuat GÜNEY

                                    Okul Müdürü

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 10.09.2019 - Güncelleme: 10.09.2019 14:21 - Görüntülenme: 883
  Beğen | 0  kişi beğendi