T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Kadıköy Anadolu Lisesi

Servis Taşıma İşi İlanı 2018

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMA İŞİ İLANI

 

İşin Niteliği ve Yeri               : 32 (Otuz İki ) Araçlık Öğrenci Servis Taşımacılığı İşi

                                     Kadıköy Anadolu Lisesi

 

Şartname ve Eklerinin

Alınabileceği Adres              : Öğrenci Servis Taşıma işinin şartname ve ekleri bedelsiz

  olarak Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Dr. Esat Işık

  Cad. no:68 34710 Moda Kadıköy / İstanbul  adresinden

  06.07.2018 tarihine kadar mesai günleri saat 09.00   

  ile 16.00 saatleri arasında alınabilir.

 

Servis Çalıştırma İşinin

Nerede, Hangi Tarihler ve

Saatlerde Yapılacağı            : 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Kadıköy Anadolu

  Lisesinin ders başlangıç ve bitiş saatleri.(08.00-15.20)

 

 

Tekliflerin Değerlendirilip

Sözleşme Yapılma Tarihi     : 06.07.2018

 

 

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

1.    Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

2.    Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.    Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.    Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

5.    Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

6.    Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

7.    Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 27.06.2018 - Güncelleme: 09.07.2018 21:12 - Görüntülenme: 700
  Beğen | 3  kişi beğendi