T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Kadıköy Anadolu Lisesi

İlke ve Değerlerimiz

 

İlkelerimiz

Başarısızlığı Ölçmeye Değil , Başarıyı Ölçmeye, 

 

Toplum Dışına İtmeye Değil , İsteğe ve Yeteneğe Göre Değerlendirmeye   ve Yönlendirmeye,

 

Sorgulamadan Kabul Etme ve İtaat Anlayışına Değil, Özgür ve Bilimsel Düşünmeye ve Mantığa,

 

Baskıya Dayalı Değil , İsteklendirmeye,

 

Korkuya ve Otoriteye Dayalı Değil, Sevgiye, Değer Vermeye ve Demokratikliğe Dönük Bir Eğitim Anlayışı Uygulamaya,

 

Bireyselliğe Değil , Paylaşımcı Katılımcı ve Demokrat Bir Kimliğe Sahip Gençler Yetiştirilmesine,

 

Atatürkçü Düşünce Sistemini Davranış Haline Getiren Gençler Yetiştirmesine,

 

İnsan ve Ülke Sevgisinin Gençlere Temel Değerler Olarak Verilmesi ve Benimsetilmesine,

 

Güven Duygusu Gelişmiş, Her Ortamda Kendini Rahatça İfade Edebilen Bireylerin Topluma Kazandırılması HEDEFLENİR.

 

Ana Değerlerimiz

 

1955´ den günümüze eğitim-öğretim hizmeti veren KAL, köklü bir geçmişe sahip olması nedeniyle sağlam bir kurum kültürüne de sahiptir. 
Amacımız gücünü bilgiden alan, kendine güvenli, farklı görüşlere saygılı, öğrenmeyi öğrenmiş, yüzü geleceğe dönük bireyler yetiştirmektir. Bu amacımızı hayata geçirmek için ana değerlerimiz;

•         İNSAN 

•         SEVGİ VE SAYGI 

•         AÇIKLIK VE DEMOKRATLIK 

•         KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK 

•         BİLİMSELLİK VE GERÇEKÇİLİK 

•         YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK 

 

 

Bu Bağlamda Okulumuzda 


1.
 İnsan ; Her şeyde insanı temel değer olarak ele alırız. Bütün paydaşlarımızın sağlığı , mutluluğu ve başarısı için gayret gösteririz. Özellikle gençlerimizi bu doğrultuda yönlendirip, motive ederek hayata hazırlarız. 


2. Sevgi ve Saygı ; Bütün paydaşlarımız için vazgeçilmez iki değerimizdir. Bütün paydaşlarımızı korku, güvensizlik ve karamsarlığın dışında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir dünya içinde yaşatarak memnuniyetlerini sağlamak esastır. Bunun için birbirimizi dinlemeye ve anlamaya varsa, sorunları çözmeye özen gösteririz. 


3. Açıklık ve Demokratlık; Güvenin ve adaletin sağlanmasında temel ölçütler olarak kabul ederiz. Güvenin sağlandığı yerde huzura ve başarıya ulaşılması kaçınılmazdır. Bizler şeffaf, açık ve demokrat yaklaşımlarımızla tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp onları kalplerinden yakalayarak motive eder, onların başarı grafiğinin yükselmesini sağlarız. 


4. Katılımcılık ve Paylaşımcılık; Ekip anlayışımızın ve takım olarak çalışma ruhumuzun iki ana göstergesidir. Paydaşlarımızın alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı ve bunların sonuçlarının paylaşımı yönetimde yayılmayı , verimde ve başarıda artışı getirmektedir. 


 

5. Bilimsellik ve Gerçekçilik; Kurumumuz için olmazsa olmaz olarak kabul edilen ana değerlerimizden biridir. Ulu Önder Atatürk´ün " Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünden hareketle bilimsel ve gerçekçi düşünceyi tüm paydaşlarımıza özellikle, öğrencilerimize benimsetip , davranış haline getirterek , yine Ulu Önderimizin gösterdiği hedef olan ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma idealini gerçekleştirmek temel ülkümüzdür. Bunun için gerek ders , gerekse ders dışı etkinliklerde bilimsel verileri ve gerçekçi yaklaşımları öne çıkararak öğrencilerimizi bilimsel ve gerçekçi düşünceye alıştırırız. 


6. Yaratıcılık ve Yenilikçilik; İnsan olarak temel değerlerimizden ikisi olarak benimseriz. Bu nedenle öğrencilerimizi yaratıcı düşünmeye ve yenilikçi olmaya özendirir ve teşvik ederiz. Okulumuzda yürütülen projeler, yapılan yarışmalar bu hedefimize ulaşmada başvurulan araçlardır.

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.12.2013 - Güncelleme: 03.07.2020 14:44 - Görüntülenme: 4324
  Beğen | 0  kişi beğendi