T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Kadıköy Anadolu Lisesi

Duyurular

Eyl

 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

GENEL KURUL TOPLANTISI

                Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun Aldığı Karar Gereği, Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı   07  Ekim 2023 Cumartesi Günü Saat 12.00'de  Yeterli Çoğunluk Sağlanamadığı Durumda İse 14 Ekim 2022 Cumartesi Günü Saat 12.00'de  Okulumuzda Yapılacaktır.

               Okul Aile Birliği Genel Kurulumuz, Halen Yürürlükte Olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Esasları Çerçevesinde Gerçekleşecektir.

              Gündem Maddelerini Görüşmek Üzere Belirtilen Gün Ve Saatte Okulumuza Teşrifinizi Bekler, Toplantıya Katılmanızı Rica Ederim.

Saygılarımızla,                                                                                                                                                                                                    

Handan KARATAŞ  Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                                                        

         

GÜNDEM MADDELERİ

1.Yoklama, Genel Kurula Katılacak Üyelerin toplantı katılım cetvelini imzalaması, toplantı yeter sayısının tespiti (Madde 10/1-a),

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3.Açılış, okul müdürü Ali Fuat GÜNEY’inkonuşması,

4.Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul açılış konuşması (Madde 10/1-b),

5.Divan Başkanı ve 1 Kâtip seçilmesi (veliler arasından, açık oyla, oy çoğunluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir) (Madde 10/1-c),

6.Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek   hususların belirlenmesi (Madde 9/1-4),

7.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/1-c),

8.Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/1-c),

9.Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 11/1-a)*,

10.Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilen 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ilanı ve veliler arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi) (Madde 11/b)*,

11.Tahmini Bütçenin Görüşülmesi (Madde 11/1-d),

12.İhtiyaçların Giderilmesinde Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi (Madde 11/1-e),

13.Okulun Eğitim – Öğretim Kalitesinin ve Başarısının Yükseltilmesine İlişkin Önerilerin Alınması/Görüşülmesi (Madde 11/1-f),

14.Dilek ve temenniler.

15.Kapanış.

 * YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE  AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR.

(Madde 10/d).

 

Eyl

 Sorumlu olarak bir üst sınıfa geçen öğrencilerimiz ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıflarına kayıt yapan öğrencilerimiz için Hazırlık Atlama Sınavı 15 Eylül 2023 Cuma günü  saat 10.00'da yapılacaktır.

Ağu

2023-20234 Eğitim-Öğretim Yılı Pansiyon Yerleştirme Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

Ağu

VELİLERİMİZİN DİKKATİNE

·       Yeni kayıt (Hazırlık sınıfı veya ara sınıflara nakil) Pansiyon başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.

·       Yeni kayıt (Hazırlık sınıfı veya ara sınıflara nakil) Pansiyon başvuruları, 22-25 Ağustos 2023tarihleri arasında yapılacaktır.

·        Eksik Bilgi ve belgeyle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Veli ve öğrenci imzaları kayıt sırasında atılacaktır.)

·        Belgelerinde eksiklik olan ve belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Lütfen tüm belgeleri dikkatlice okuyunu

·       Parasız yatılılığa yerleştirmeler yönetmelik hükümleri doğrultusunda (YEP) yerleştirme puanı sıralamasına göre yapılacaktır.Paralı ve parasız pansiyon yerleştirmelerinde il dışı ikametgah olması gereklidir.

·        Paralı yatılı kalmak için başvuran velilerin birinci taksitlerini de  peşin olarak ödemeleri gerekmektedir.

·        Beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk veliye aittir. Eksik bilgi ve yanlış beyanın hukuki sorumluluğu veliye aittir.

·       Öğrencinin anne ya da babasından başka birinin veli olabilmesi için hukuki belge (vasi) olması gerekmektedir. 

PANSİYON KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

PANSİYON SÖZLEŞME VE EVRAKLAR İÇİN   TIKLAYINIZ_

Ağu

HAZIRLIK SINIFINI ATLAMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Hazırlık atlama sınavı, Hazırlık sınıfına yerleşmiş ve hazırlık sınıfını atlamak isteyen öğrencilerimiz için yapılır.

Velilerimizin sınav tarihinden 5 gün önce yazılı dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmayan öğrencilerimiz sınava
alınmayacaklardır.

Hazırlık Atlama Sınavı 13/09/2023 Çarşamba günü saat 10:00 da okulumuzda yüz yüze yapılacaktır.

Bu sınav Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İngilizce ve Türkçe dersinden uygulanacaktır.

Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda paylaşılmıştır.

Başarılar dileriz.

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş
(3)(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

Ağu

Sevgili öğrencilerimiz, KADIKÖY ANADOLU LİSESİNE HOŞGELDİNİZ.  

Randevunuzu oluşturup kayıt işlemleri için okulumuza geldiğinizde servis ve yemekhane başvurusu işlemlerini yapabilirsiniz.  Gündüzlü öğrencilerimizin 16-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında randevu oluşturarak kayıt işlemleri için  okulumuza gelmeleri rica olunur. İstanbul dışında ikamet eden ve pansiyon başvurusu yapacak olan öğrencilerimizin kayıt işlemleri ile birlikte pansiyon başvurusu yapabilmeleri için 22-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında bir gün için randevu oluşturup okula gelmeleri rica olunur.  Pansiyon başvuru evraklarının elden teslim edilmesi gerekmektedir.

*Eksik ve hatalı evrakla başvuru kabul edilmeyecektir*  

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGE VE İŞLEMLER:

1.Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak. 

2.Kayıt için Randevu almak. (GÜNDÜZLÜ Öğrencilerimiz için 16-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında, YATILI Öğrencilerimiz için ise 22-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında randevu oluşturulmasını rica ederiz. Sadece aktif saat dilimleri görüntülenmektedir. Randevu alındıkça dolu olan randevu saatleri pasif hale gelir. Bir öğrenci için birden fazla randevu alınması mümkün değildir.)

* İlgili belgeler ve işlemlerle ilgili olarak okulumuz web sitesinin duyurularını takip edilmesi rica olunur.*    

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

GÜNDÜZLÜ KAYIT DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SERVİS BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Tem

Okulumuza nakil başvurusu yapmak isteyen velilerimizin dikkatine....

NAKİL YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

Nakil işlemleri 10, 11 ve 12. Sınıflar için açılmıştır. Yönetmelik gereği Ekim ayı sonuna kadar haftalık olarak yapılacaktır. Haftanın son iş günü (Cuma günü) nakil kabul onay/red işlemleri yapılacaktır.

 

Başvuru yapan öğrenciler için önemli bilgiler;

1)      Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, okul idaresi ile iletişime geçerek hazırlık sınıfı okuduklarına dair belge ve transkript belgelerini en geç Perşembe günü okula teslim etmeleri gerekmektedir.

2)      Nakil kabul işleminin kabul edildiği güne kadar belge ibraz etmeyen öğrencilerin nakil talebi reddedilir.

3)      Hazırlık sınıfı okumayan öğrenciler Nakil Yeterlilik Sınavına gireceklerdir. Sınav sonucuna göre nakil onay/red işlemleri yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

Nakil Yeterlilik Sınavı için bilgiler;

1)     Sınav, hazırlık sınıfı okumamış öğrenciler için yapılacaktır.

2)     Sınava girebilmek için nakil başvurusunun e-okul ya da e-devlet ortamında yapılmış olması gerekmektedir. Nakil başvurusu yapılmayan öğrenci sınava giremez.

3)     Sınav haftanın son iş günü (Cuma günü) yapılacaktır.

4)     Sınava girecek öğrenciler, Cuma günü saat 09:50 de T.C. kimlik kartı, kalem ve silgileri ile okulumuzda hazır olmaları gerekmektedir. 

5)     İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup B2 seviyesinde uygulanacaktır. Ayrıca Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı sınavı uygulanacaktır.

Başarılar dileriz.

 

ÖNEMLİ NOT: Nakil Yeterlilik Sınavı aşağıdaki adresteki müdürlüğümüzde uygulanacaktır.

Adres: Caferağa mah. Hacı İzzet sok. İstanbul Kadıköy Lisesi Blok No:7 İç Kapı No:3  Kadıköy/İstanbul

(İstanbul Kadıköy Lisesi Ek Binası C Blok)

May

Pansiyon Ön Kayıt Evrakları (Ara Sınıflar )

9, 10, 11 ve 12. Sınıf başvuruları için

PARALI YATILI DİLEKÇE

PARASIZ YATILI DİLEKÇE

PANSIYON-ON-BASVURU-BILGI-FORMU

PANSİYON ZAMAN ÇİZELGESİ

PANSİYON SÖZLEŞMELERİ 

 İKAMETGAH BELGESİ


 

 

Kas

Sevgili öğrencilerimiz kurs seçimlerinizi yaparken üniversitede istediğiniz bölümün isteklerini ve kendi ilgi alanlarınızı dikkate alarak seçim yapmanızı rica ediyoruz. Kurslar öğrenci sayılarına bağlı olarak açılacaktır. Başarılar diliyoruz.

YURT DIŞI EĞİTİM KURSLARI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kas

 2020 İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI YARIŞMASI (ÇEVRİMİÇİ)

ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZİN DİKKATİNE:

* İstanbul Bilim Olimpiyatları 1. aşama (ön eleme) başvuruları 20 Kasım 23.59'a kadar belirtilen imale adresine girilerek yapıllmaktadır. 

* Sınav Dijital Platformdan branşlara göre bildirilecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

* Kadıköy Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin ilgili oldukları alanda 1. aşama (ön eleme) sınavına girmelerini tavsiye ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.. 

İstanbul Bilim Olimpiyatları Şartnamesi için TIKLAYINIZ..

Ekm

BİR FİDAN DA SEN OL,

YEŞERTEN GÖNÜLLERE DESTEK OL..


Ekm

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ VE KOÇ DİGİTAL İŞ BİRLİĞİ İLE 9. SINIFLAR YAPAY ZEKA VE ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU EĞİTİMİ

9. SINIFLARA ÖZEL EĞİTİMLER...

Ekm

Eyl

      BAŞARMAK BİZİM İŞİMİZDİR..  

108 MÜHENDİSLİK 

57 TIP FAKÜLTESİ  

38 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ,   

10 ODTÜ ,   

30 İTÜ,   

14 KOÇ ÜNİVERSİTESİ,         

7 CERRAHPAŞA TIP,       

7 İSTANBUL TIP        HACETTEPE TIP

14 SABANCI ÜNİVERSİTESİ,         

8 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ    

BAŞARILARIMIZDAN SADECE BAZILARI.... TEBRİKLER KAL...


İLK YÜZDE  DERECE                                                         TIKLAYINIZ.._

İLK 500'DE  44 DERECE, İLK 1000'DE 72 DERECE     TIKLAYINIZ.. 

GENEL GURUR TABLOSU 264 YERLEŞME                        TIKLAYINIZ..  

 

Eyl